Xem tử vi giữa nam 1993 và nam 1995 có hợp tác làm ăn được không?

Khi có dự định kết hợp làm ăn, thì việc đầu tiên nên xem tuổi của hai người có phù hợp hay không? Bởi nó quyết định trực tiếp tới tình hình và kết quả hoạt động là thành hay bại. Công cụ sẽ xem nam tuổi Quý Dậu 1993 và nam tuổi Ất Hợi 1995 có nên hợp tác làm ăn không? Cũng như dự báo trước những điều không may có thể xảy tới khi kết hợp. Để bạn có sự chuẩn bị, lường trước mọi việc.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Quý Dậu và nam Ất Hợi

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1993
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Đoài
Kim
1995
Ất Hợi
Sơn Đầu Hỏa
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Quý Dậu và nam Ất Hợi

Để xác định giữa nam 1993nam 1995 là hợp khắc hay tốt xấu để tiến hành hợp tác. Thì cần dựa vào 5 tiêu chí là :Thiên can, Địa chi, Mệnh ngũ hành, Cung phi và Thiên mệnh năm sinh. Dưới đây là đánh giá chi tiết:

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Kiếm Phong KimSơn Đầu HỏaTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
QuýẤtBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
DậuHợiBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ĐoàiKhônThiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KimThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nam Quý Dậu và nam Ất Hợi

6
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Căn cứ vào các thông tin đã phân tích trên. Cho thấy được sự hợp khắc giữa nam tuổi Quý Dậu 1993nam tuổi Ất Hợi 1995. Hy vọng qua đánh giá này, bạn sẽ chọn lựa được một người đồng hành, cùng nhau thực hiện các dự định và kế hoạch đã định sẵn. Giúp công việc kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn và cát lợi.